Alprojektek

tudós.te – tudománynépszerűsítő webes aloldalak létrehozása és közösségi megjelenés
A főiskolához kötődő tudományos tevékenységeket népszerűsítő, ill. ebben a témában kommunikáló weboldalakat hozunk létre. Projektünkben 3 tematikus oldal szerepel: Elektro-klub, Szakkollégium, Tudósház. Az oldalakhoz elkészítjük megfelelőiket a legnépszerűbb közösségi portálon is.

Tudósház galéria – kutatók portréinak bemutatása
A Kecskeméti Főiskola Tudósházának társalgó tereiben havonta mutatjuk be képekben egy-egy főiskolai, ill. hazai vagy nemzetközi kutató/tudós portréját, életútját.

Világnapok – jeles tudományos világnapok ünneplése
Hazánkban is egyre több embert mozgatnak meg a világnapok, amelyek felhívják a figyelmet fontos témákra. A kiemelt „világnapok” alkalmából nagyszabású rendezvényeket szervezünk, melyeken a főiskola munkatársainak a világnaphoz kötődő tudományos eredményeit mutatjuk be. A tervezett világnapok: Víz világnapja, Föld világnapja, Környezetvédelmi világnap.

Varázsszoba – látványos és egyszerű fizikai csodák bemutatása
Egy olyan szobát alakítunk ki a főiskola Tudósházában, ahol rendszeresen tartunk bemutatókat látványos, de egyszerűen kivitelezhető fizikai kísérletekből. A kiállítás saját készítésű, kis értékű eszközökből áll, amit a főiskola munkatársai hoznak létre. A látogatók testközelből és közérthetően ismerkedhetnek meg a tudomány csodáival, a főiskolán oktatott alapismeretekkel.

Tudós reggeli – munkaerő-piaci szereplők és kutatók találkozása
A projekt keretében kéthavonta találkozókat szervezünk a Tudósházban, ahol a főiskola kutatói, ill. K+F tevékenységet végző munkatársai találkoznak a munkaerőpiac szereplőivel vagy valamely szakmai szervezet képviselőivel a kapcsolódási pontok, együttműködési lehetőségek feltérképezésére.

„Csere-bogár” klubsorozat – neves kutatók bemutatkozása, miként lettek ők kutatók
Olyan klubsorozatot valósítunk meg, ahova már sikeres, híres kutatókat, tudósokat, ill. szakmájukban a tudományt hasznosító sikeres embereket hívunk meg, hogy a közönségnek bemutassák életútjukat, a sikerhez vezető megoldásokat, technikákat.

Vándor bemutatók – látványos természettudományos tanórák középiskolákban
Projektünkben a középiskolákban, tanórák keretében személyesen is szeretnénk megszólítani és elérni diákokat, népszerűsítve a tudományt, az érdekes kísérleteket, ill. a műszaki-természettudományi-informatikai képzést, szakokat.

Az Év Kutatója a Kecskeméti Főiskolán
Intézményünkben számos sikeres kutató, oktató munkatárs dolgozik. Szeretnénk munkájukat, elhivatottságukat elismerni. Ennek érdekében kidolgozzuk egy kutatói díj adományozásának rendszerét és formáját az „Év Kutatója a Kecskeméti Főiskolán” címmel.

„Robot-ohm” – versenyek meghirdetése, szervezése
Létrehozunk a projekt keretében egy olyan csapatot, amely kidolgoz, meghirdet és lebonyolít a projekt keretében három főiskolásoknak és középiskolásoknak szánt versenyt  TerroX verseny

Legyél Te a Show Man! – látványos fizikai és természettudományos kísérletek bemutatója
A fiatalok körében – hagyományteremtő szándékkal – olyan „show-t” rendezünk, ahol saját fizikai, ill. természettudományos kísérletüket mutathatják be a résztvevők nagyközönség előtt.

TDK módszertani klub – tudományos munkában részt vevő hallgatók fejlesztése
A felsőoktatás egyik legklasszikusabb hallgatói tudományos tevékenysége a Tudományos Diákköri Konferencia, a „TDK”. Az évente rendezett helyi, és kétévente megrendezett országos megmérettetéseken számos fiatal kutató szerepel a Kecskeméti Főiskoláról is. Az alprojekt keretében a főiskola három karának eddig részben különböző TDK metódusát szeretnénk közelíteni egymáshoz, átvéve a jó gyakorlatokat, valamint a TDK-ra jelentkező, abban részt vevő hallgatókat szeretnénk segíteni egy tematikus klubsorozattal.

Szakkollégiumi előadássorozat
A Kecskeméti Főiskola Szakkollégiuma egy 2x8 előadásból álló rendezvénysorozatot szervez „Egyén, csoport, közösség”, ill. „Egyén és szervezet” címmel. Az előadássorozat nyitott a főiskola és a város polgárai számára is.

Nemzetközi disszeminációs workshop – magyar és külföldi hallgatók találkozása, kölcsönös tapasztalatszerzése
A nemzetközi szintérre való kilépés elősegítése érdekében belföldi és külföldi workshopokat szervezünk. Két hazai és két külföldi négynapos workshopot valósítunk meg, ahol a résztvevők kölcsönösen megismerhetik egymás tevékenységét. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának eco-marathon csapata – és járművük – jelenleg világviszonylatban a 2. helyezett, több éve sikerrel szerepelnek külföldi világversenyeken. Az egyik workshopsorozat a kecskeméti és egy finn (Nokia város) csapat közti szakmai és tudományos tapasztalatcserét szolgálja majd, míg a másik sorozat a Kecskeméti Főiskola Szakkollégiuma és a romániai Sapientia Egyetem (Marosvásárhely) közti ismerkedést, szakmai kapcsolat és hálózatépítést segíti.

Nők a tudományban előadássorozat
Fontos, hogy a tudományt és a tudományos eredményeket ne csak a férfiakhoz kösse társadalmunk, ill. hogy ezen a területen is megvalósuljon a nemek közti egyenlőség, esélyegyenlőség. Kifejezetten a női kutatók, ill. a tudomány területein dolgozó nők részvételével valósítunk meg „sience cafe” alkalmakat a főiskola Tudósházában. A beszélgetések nyilvánosak lesznek mind a főiskola polgárai, mind pedig a város lakói számára.

"Játék és Tudomány 10 percben" – vetélkedő a médiában
A tudományt népszerű formában bemutató rövid rádióműsorokat valósítunk meg a régió legnagyobb rádiójában, amelyben ajándékokat nyerhetnek a betelefonáló hallgatók. Az ajándéktárgyak a főiskola tudományos életét – annak tematikus weboldalát – reklámozzák majd.

„Klub-oldat” – a környezettudatosság tudományos tényekkel alátámasztott eszméjének és gyakorlatának terjesztése
Napjainkban egyre fontosabb a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés eszméje. Projektünk keretében olyan rendezvényeket, beszélgetéseket valósítunk meg, amelyre a környezettudatosság különböző területeihez (táplálkozás, közlekedés, energiatakarékos otthon és munkahely, szabadidő) értő, a tudományos életben eredményeket felmutató szakembert hívunk meg. A meghívott vendég előadása mellett a jelenlévők közösen megvitatják majd a témával kapcsolatos ismereteiket, helyre téve az esetleges téves, közkeletű berögződéseket. Szintén a témakörök közé tartozik a már létező felsőoktatási zöld szervezetek hálózatának kiépítése, beindítása a Kecskeméti Főiskolán.

Hétköznapi csodák – videosorozat a világhálóra
Rövid, látványos kísérleteket rögzítünk videóra, majd szerkesztés, moderálás után népszerűsítjük ezeket a videomegosztó és közösségi portálokon, ill. tematikus weboldalainkon.

OTDK életutak – film sikeres hallgatókról
2013 áprilisában a Kecskeméti Főiskola ad otthont a XXXI. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának. A rendezvényre az ország minden területéről érkeznek majd tudományos tevékenységet végző fiatal tudós-, kutatójelöltek. A kiemelkedően szereplők eddigi tevékenységét, sikertörténeteit mutatjuk be egy 30 perces video-riportfilm segítségével.

Disszeminációt segítő kompetencia fejlesztő workshopokmunkatársaknak
A workshop sorozat lényege, hogy a munkatársak hasznos tudást, ismereteket kapjanak olyan eszközök használatához, amelyeket a munkájuk és a mindennapi életük során tudnak hasznosítani.

Kedvezményezett

Kecskeméti Főiskola
6000 Kecskemét; Izsáki út 10.
Tel: 76/501-960

Közreműködő szervezet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága

Cím: 1134 BUDAPEST, Váci út 45.

Linkek